SALUT LABORALISTAS  cliqueu aquí 
ISTAS 21  riscos Psicosocials cliqueu aquí
ISTAS  Procedimeinto Ergonomia ERGOPAR cliqueu aquí
SECRETARIA DE SALUT LABORALS cliqueu aquí
 SOSTENIBILITAT  cliqueu aquí
Número 6 del butlletí "Salut i treball segur"  cliqueu aquí


CCOO elabora un estudio que muestra el incremento de las agresiones al personal de los centros sanitarios andaluces

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) ha elaborado un estudio, a partir de los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que muestra cómo el número de agresiones que recibe el personal sanitario por parte de los usuarios ha aumentado de forma "desmesurada". Por este motivo, considera que habría que establecer medidas urgentes para impedir la subida del índice de situaciones conflictivas que el personal sanitario y de gestión y servicios soportan desde que el SAS implantó el registro de agresiones en 2005, y solicita la creación de un observatorio que implante medidas reales para frenar esta situación.


L'embaràs no és una malaltia comuna 

Malgrat els avenços en els darrers anys en vers als drets de les dones i, concretament, a l’embaràs i la lactància, no els veiem reflectits en el nostre àmbit i, de vegades, sembla que les dones en aquesta etapa de la vida esdevinguin fets problemàtics a evitar.
La Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) té present l’embaràs i la lactància, en el seu article número 26, amb una sèrie de consideracions per dur a terme la PROTECCIÓ DE LA MATERNITAT.
En primer lloc la LPRL diu que cal fer una avaluació de tots els riscos laborals, tenint en compte l’exposició de les treballadores en situació d’embaràs i lactància. És per aquest motiu que cal que us poseu en contacte amb la Unitat Bàsica de Prevenció (UBP) de Costa de Ponent (933324693) per tal de comunicar-los la situació d’embaràs.
En segon lloc, si les condicions representen un risc per a l’embaràs o la lactància, l’empresa, prèvia consulta a les delegades i delegats de prevenció, ha de determinar la relació de llocs de treball exempts de risc. Ja podeu comptar que mai hem estat consultats a tal efecte, per això és important que et posis en contacte amb nosaltres (ccoostadeponent@gmail.com) si creus que es vulneren els teus drets.
I en darrer lloc, en el cas que no es pugui garantir la no exposició als riscos de la treballadora, embarassada o mare alletant, s’ha de demanar una suspensió del contracte per risc en l’embaràs, que permet a la treballadora rebre una prestació econòmica, mentre duri la situació de risc, amb la finalitat de protegir la salut de les dones, els fetus i els nounats, sense que pateixi una pèrdua d’ingressos (més informació sobre la prestació a http://conc.ccoo.cat/salutlaboral/docs/Fulls%20Informatius/embarasCAT.pdf).
Malauradament desconeixem el nombre de companyes, a tot l’Àmbit d’Atenció Primària Costa de Ponent, que sol·liciten i aconsegueixen la suspensió del contracte per risc d’embaràs, però sovint ens assabentem de treballadores embarassades que han hagut de demanar una IT per malaltia comuna com a única via d’evitar l’exposició a riscos i factors de risc per l’embaràs.
No ens agradaria que se’ns mal interpretés. La suspensió de contracte és un mecanisme que s’ha d’utilitzar quan la treballadora, embarassada o mare alletant, es troba davant d’una exposició a un risc, i que aquest no es pot prevenir. Però a vegades ens dóna la impressió que es vulgui “estalviar” la utilització d’aquest mecanisme, la qual cosa ens ha portat a fer aquest escrit amb la finalitat de sensibilitzar-te sobre els teus drets i que sàpigues que ens tens al teu costat.

Delegats de Prevenció de CCOO a Costa de Ponent
Secretàries de la Dona de CCOO a Costa de Ponent

Bibliografia
Llei 31/1995 de 8 de novembre de PRL
Prestació per risc durant l’embaràs i la lactància natural.
Full informatiu per a delegats i delegades de prevenció.


Prohibir el guants de làtex

Public Citizen, demana a la FDA la prohibició dels guants de làtex de l'àmbit sanitari ja que argumenta detalladament el risc per a la salut dels treballadors sanitaris.
http://www.citizen.org/hrg1945