dimecres, 30 de novembre de 2016

CARRERA PROFESSIONAL

       CARRERA PROFESSIONAL

Carrera professional 2016
.- Sol:licitada al desembre de 2015
.- Publicada resolució definitiva 28/11/2016
.- Pagament gener 2017
Consultes 
.- http://www.portalics.rrhh/sgrh   (intranet)
.- http://wsa.ics.gencat.net/srgh   (internet)

Carrera professional 2017
.- Període sol·licitud:
del 1 al 31 de desembre 2016 (ambdós inclosos)

.- Cartell carrera professional clica aquí 

.- Resolucio-definitva-personal-fp-sanitari-i-personal-de-gestio clica aquí 

.- Resolucio-sollicitar-la-carrera-el-personal-gestio-sanitat-i-tecnics-de-gestio  clica aquí

.- Resolució-definitiva-cp-2016-penitenciaris-n2t-1-1 clica aquí