dijous, 15 de setembre de 2016

CCOO ofereix a les persones afiliades o de nova afiliació cursos subvencionats vàlids per la borsa de treball, oposicions, carrera professional 

Per CCOO la formació a la seva afiliació contínua sent per a la Federació de Sanitat un objectiu prioritari i una necessitat. Per aquest motiu, des de l'any 2013, subvenciona, amb fons propis un pla de formatiu per premiar la seva fidelitat amb cursos de 19 € cadascun.

NOMBRE MÀXIM DE CURSOS PER AFILIAT/ADA ANY:

·          Nou afiliat. Quota general: 4 cursos/any. Quota especial: 3 cursos/any. 
·         Afiliat de més d'1 any i menys de 3 anys. Quota general: 5 cursos/ any. Quota especial: 4 cursos/any. 
·         Afiliat de més de 3 anys. Quota general: 6 cursos/any. Quota especial: 5 cursos/any.
·         Afiliat amb quota superreduïda: 2 cursos/any. 

Requisits d'inscripció : 

·         Afiliació a CCOO, al corrent de pagament. 
·         Alta de nova afiliació, amb la primera quota abonada.
·         Pagament de 19 euros per curs sol·licitat (CCOO subvenciona la resta del cost de cada curs). 
·         Ordinador amb accés a Internet i compte de correu electrònic. 
·         Inscripcions a www.fysa.es 
·         Els requisits s'han de mantenir al llarg de tot el desenvolupament del pla.
Compromís de qualitat: 
· Cursos acreditats per la Comissió Nacional de Formació Contínua de l'SNS (sanitaris). 
.  Cursos amb el reconeixement d'interès docent sanitari (Àrids) o d'interès sanitari (RIS), mitjançant les corresponents resolucions de l'Administració sanitària (no sanitaris).