dimecres, 29 de juny de 2016

MOBILITAT VOLUNTARIA D FORMA PERMANENT

L’ICS acorda la mobilitat voluntària de forma permanent del personal estatutari de l’atenció primària dins una mateixa gerència
L’eina per realitzar la sol·licitud estarà operativa a partir del dia 29 de juny
La Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat ha acordat l’obertura de manera permanent de la mobilitat voluntària del personal estatutari de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut. L’acord es va dur amb les organitzacions sindicals CCOO, UGT, Metges de Catalunya i SATSE.
L’acord, aprovat el passat 4 de març, facilitarà la mobilitat voluntària del personal estatutari dins de l'àmbit d'atenció primària d'una mateixa gerència territorial i estableix els criteris i el procediment a aplicar en la mobilitat voluntària dels professionals d’atenció primària, dins de la mateixa servei d’atenció primària (SAP) o entre diferents de la mateixa gerència territorial on presten serveis amb nomenament estatutari fix.
 Des de la signatura de l’acord, l’ICS ha treballat per desenvolupar i implementar l’aplicació informàtica de registre de preferències, que és el mitjà pel qual els professionals hauran de formalitzar les sol·licituds. En aquesta eina s’hi carregaran els barems i criteris establerts en el Pacte i servirà d’eina de gestió.
 Aquesta eina estarà operativa a partir del dia 29 de juny. Les persones interessades, per mitjà d’un accés al Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH), podran fer la seva inscripció a partir d’aquella data. Es preveu que la primera baremació, per poder establir l’ordre de preferència de les persones interessades, es realitzi durant la segona quinzena del mes de juliol, moment en el que el Pacte desplegarà plenament la seva efectivitat.