dimarts, 17 de maig de 2016

INFORMACIÓ PRIMERA PROVA CONVOCATÒRIA ICS 2015 S’ha publicat al WEB de l’ICS les Diligències dels Tribunals mitjançant les quals es dóna publicitat del dia, dels llocs i de l’horari de realització de la primera prova de la convocatòria 2015 (Resolució SLT/7001/2015, DOGC 7001 de 19.11.2015), així com dels criteris de realització d’aquesta primera prova.
Us ho passem als següents enllaços:

.- Zeladors, feu clic aquí

.- Aux administratius, feu un clic aquí 

.- TCAI  (aux infermeria) feu un clic aquí

.- Llevadores,  feu clic aquí 

.- Diplomades Infermeria, feu un clic aquí

.- Facultatius de Falmilia, feu un clic aquí

.- Facultatius pediatria feu un clic aquí